Mail : info@aboutkolkata.comInformation About Anaesthetist

Name Address Phone Mobile
Dr. A Rudra 1, Shibnarayan Das Lane, Beadon Street, Kolkata - 700006 22410905
Dr. Abdul Kalam Azad 57, Bright St, Kolkata - 700017 22409139
Dr. Ajay Kumar Roy 125, Ballugunge Gardens, Lansdowne, Kolkata - 700029 24409814
Dr. Amna Goswami 9, Dr. Sudhir Bose Road, Kidderpore - 700023 24591515
Dr. Anima Dutta Ray BB 126, Salt Lake City, Kolkata - 700064 23370548
Dr. Anjan Dutta Divine Nurshing Home, Beleghata, Kolkata - 700010 23505636
Dr. Arati Moitra Dl 131,Sector 1,Flat No 3, Salt Lake, Kolkata - 700091 23591723
Dr. Ashim Kumar Guha 14, Circus Ave, Kolkata - 700017 22471928
Dr. Ashish Kumar DAS 30 E, Hara Mohan Ghosh Lane, K.g.bose Sarani, Kolkata - 700085 23630273
Dr. Bal Krishna Golash 10/2,D H Rd, Kolkata - 700027 24797264 9831987030
Dr. Barua Chatterjee 37,S P Mukherjee Rd, Kolkata - 700026 24751021
Dr. Binoti Sarkar Das 15, Russa Road South, Kolkata - 700033 22412727
Dr. C L Dhar 121, Block A, Lake Town, Kolkata - 700089 25343545
Dr. Chandan Ganguly 13, Broad Street, Kolkata - 700019 22475333
Dr. D S Chopra 50/10b,Harish Mukherjee Rd, Bhowanipur, Kolkata - 700025 24553212
Dr. Debashish Sarbadhikari P119, Lake Temple Road, Kolkata - 700029 24661826
Dr. Debesh Kumar Saha 17/4, Golf Green, Lake Gardens, Kolkata - 700045 24737394
Dr. Dipasree Bhattachryya B/26/10, ECTP Phase 4, Haltu, Kolkata - 700078 24438240
Dr. Durga Charan Bhanja Bakul tala Lane, Santragachhi, Howrah - 711104 26272715
Dr. Indrajit Sengupta 30/3 B, Doctor Lane, Kolkata - 700014 22654392
Dr. Jati Sankar Rudra 8/17, Dr. Radha Kumar Banerjee Sarani, Kolkata - 700019 24407394
Dr. Jayanta Kumar Ghosh Ee154, Chitram Coop Housing, Salt Lake, Kolkata - 700064 23218110
Dr. Joydeb Prasad Kundu 68/1, Bagmari Road, Kankurgachhi, Kolkata - 700054 23377347
Dr. Kalpana Pradhan 158, Motilal Nehru Road, Kolkata - 700029 24746271
24747494
Dr. Kamal Mukherjee AC Market, Sector I, Salt Lake, Kolkata - 700064 23372733
Dr. Kuntal Paul K B 10/4, Sector III, Salt Lake City, Sai Complex, Kolkata - 700098 9038899839
Dr. Lily Chakraborty 7, Subhash Nagar Bye Lane, RabinDr.anagar, Kolkata - 700065 25503737
Dr. Madhuri Pal S 6/7 Shrabani, Salt Lake, Kolkata - 700064 23371347
Dr. Manju Kar 5 B, Gora Chand Bose Road, Kolkata - 700006 23506009
Dr. N Bose D 10, Salt Lake, Kolkata - 700064 23373066
Dr. Rajat Kumar Das 18/2, Bakrahat Road, Kolkata - 700063 24583505
Dr. S Chatterjee 224, A J C Bose Road, Kolkata - 700020 22489692
Dr. Samir Chowdhury G2, Banaphul Abasan Sreebhumi, Sree Bhumi, Kolkata - 700048 25218065
Dr. Saroj Banerjee 3 B, Little Russell Street, Kolkata - 700071 22424671
Dr. Sebala Das Teghoria, VIP Rd, Deshbandhunagar, Kolkata - 700059 24661826
Dr. Shakuntala Chakraborty 166/14, Lake Gardens, Kolkata - 700045 24733066
Dr. Shila Das Baral 31, Raj ChanDr.a Sen Lane, Kolkata - 700009 23506354
Dr. Smt. Tulsi Nag CE 182, Salt Lake City, Kolkata - 700064 23372733
Dr. Swapan Kumar Kundu 64/11/1, Northern Ave, Salt Lake, Kolkata - 700064 25513283
Dr. Swati Siddhanta 10/2/H, Deshbandhu Road East, Kolkata - 700035 25776304
Dr. Tanupriya Purakayastha S4/1 salt lake IB Market, Salt Lake, Kolkata - 700106 23348357
Dr. Tapan Kumar Basu 31, East Beliaghata Rd, Kolkata - 700039 22268256
Dr. Tarun Bag Fd 292 Sector III, Saltlake, Salt Lake, Kolkata - 700064 23216675
23215432