Beliaghata Area

Kankurgachi Yubak Brinda Durga Puja 2016

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View

Read More »

Kankurgachi Mitali Sarbojanin Durgotsab 2016

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View

Read More »

Beleghata Sandhani Club Durga Puja 2016

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View

Read More »

Beliaghata Nabamilan Durga Puja 2016

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View

Read More »

Beliaghata 33 Pally Durga Puja 2016

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View

Read More »

Beleghata Sandhani Club Durga Puja 2015

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View

Read More »

Beliaghata Nabamilan Durga Puja 2015

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View

Read More »

Kankurgachi Yubak Brinda Durga Puja 2015

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View

Read More »

Kankurgachi Mitali Sarbojanin Durgotsab 2015

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View

Read More »

Beliaghata 33 Pally Durga Puja 2015

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View

Read More »

Kankurgachi Yubak Brinda Durga Puja 2014

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View

Read More »

Beliaghata Nabamilan Durga Puja 2014

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View

Read More »

Kankurgachi Mitali Sarbojanin Durgotsab 2014

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View Address : 180A, Maniktala Main Road, Kolkata 700054

Read More »

Beleghata Sandhani Club Durga Puja 2014

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View

Read More »

Beliaghata 33 Pally Durga Puja 2014

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View Address : P-225/1 , C.I.T. Road, Kolkata – 700010 Contacts : 9830775850,…

Read More »

Beleghata Sandhani Club Durga Puja 2013

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View

Read More »

Beliaghata Nabamilan Durga Puja 2013

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View

Read More »

Kankurgachi Mitali Sarbojanin Durgotsab 2013

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View Address : 180A, Maniktala Main Road, Kolkata 700054

Read More »

Beliaghata 33 Pally Durga Puja 2013

Click on Image Thumbnail to Enlarge Your View Address : P-225/1 , C.I.T. Road, Kolkata – 700010 Contacts : 9830775850,…

Read More »